TAXI

Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj (TAXI), AMU mål 48652

Når du ønsker at tage en TAXI kvalifikations uddannelse skal du lige en tur ind forbi taxilov.dk for at give Færdselsstyrelsen lov til at kontrollere din straffeattest.

Derudover skal du omkring din læge, som så skal sende din lægeerklæring til Færdselsstyrelsen.

På selve kurset er det overordnet mål at: Deltageren kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i regi af taxikørsel i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig myndighed, samt limousinekørsel.

Målgruppe

Personer, der ønsker at udføre taxikørsel, kørsel for offentlig myndighed samt limousinekørsel og som desuden opfylder følgende krav:

 • Er 21 år eller derover ved uddannelsens påbegyndelse.
 • Har haft kørekort kategori B (almindelig bil), inden uddannelsens påbegyndelse, i mindst 3 år.

Mål

Deltageren kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i regi af taxikørsel i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig myndighed, samt limousinekørsel, på baggrund af kendskab til brancherettede emner inden for:

 • Arbejdsret
 • Færdselslovgivning
 • Arbejdsmiljø og ergonomi
 • Befordring af særlige grupper
 • Kundeservice
 • Konflikthåndtering og kommunikation
 • Førstehjælp
 • Taxilovgivning

Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og udviser rutineret, passagervenlig og energirigtig køreadfærd.

Deltageren udviser endvidere defensiv kørestil og kan betjene og anvende GPS-udstyr.

Varighed

10 dage

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gældende bestemmelser.

Krav

Du skal beherske det danske sprog svarende til prøve i dansk niveau 2, du skal være fyldt 21 år, haft kørekort i mindst 3 år, have et godt helbred, og du skal kunne vandelsgodkendes.

Før du starter

 • Du skal gennemføre og bestå et af Færdselsstyrelsen godkendt kvalifikationskursus (TAXI kurset)
 • Uddannelsesstedet indsender ansøgning om udstedelse af chaufførkort via styrelsens digitale ansøgningsformular på baggrund af et bestået kvalifikationskursus
 • Du skal logge ind i BAT2 og give samtykke til, at styrelsen må indhente oplysninger vedrørende straffeattest.
 • Du skal få foretaget et helbredstjek hos din læge og fremsende lægeattesten til styrelsen. Bemærk, der skal indsendes en ansøgning inden lægeattesten registreres på sagen. (link til siden på TAXI lov dk, scroll ned til “husk lægeattesten” her finder du den lægeerklæring din læge skal udfylde og sende digitalt til Færdselsstyrelsen)
  (den koster ca kr 500,-)
 • Herefter behandles ansøgningen

Styrelsen har et mål om en sagsbehandlingstid på 8 uger, men denne kan variere afhængig af sagens kompleksitet, se afsnit vedrørende helbred, vandel og god skik.

Egenbetaling på AMU: kr 1.280,-
Fuldpris: kr 12.142,93

Prøvegebyr: kr 1.000,-

Link til TAXI på UddannelsesGuiden.

Link til TAXI lov.

Har du spørgsmål? Kontakt os endelig.

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.