Godkendelser

Vi er godkendt af Ministeriet for Børn og Unge

Vi er godkendt af Ministeriet for Børn og Unge (Undervisningsministeriet) som institution til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) med institutions nummer 281344.

Vi er også godkendt af Færdselsstyrelsen til at udbyde kvalifikationsuddannelser og vognmandsuddannelser indenfor både Gods og Personbefordring.

Det giver os mulighed for at tilbyde følgende uddannelser som AMU uddannelser:

 • 25000 – RKV før erhvervsuddannelse for voksne
 • 40065 – Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører
 • 40137 – Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
 • 40392 – Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
 • 40503 – Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
 • 40532 – Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
 • 40533 – Introduktion til et brancheområde (F/I)
 • 40534 – Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
 • 40857 – Sundhed for personbefordringschauffører
 • 42730 – Introduktion til førstehjælp på jobbet
 • 42851 – Sikker adfærd – nul arbejdsulykker
 • 43149 – Konflikthåndtering for personbefordringschauffører
 • 43343 – Praktik for F/I
 • 44978 – Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
 • 44979 – Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
 • 45075 – Brug af diagramark og kontrolapparat
 • 45082 – Manøvrering, forsikringer og færdselsregler
 • 45083 – Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer
 • 45107 – Sundhed, sikkerhed, service og logistik
 • 45115 – Energirigtig kørsel, kategori B
 • 45215 – Grundlæggende faglig regning
 • 45261 – Kundeservice
 • 45266 – Befordring af bevægelseshæmmede
 • 45347 – Grundlæggende faglig matematik
 • 45369 – Videndeling og læring for medarbejdere
 • 45511 – Faglig læsning
 • 45536 – Faglig skrivning
 • 45545 – Dansk som andetsprog for F/I, basis
 • 45567 – Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
 • 45569 – Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
 • 45571 – Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
 • 45572 – Dansk som andetsprog for F/I, basis
 • 45573 – Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
 • 45574 – Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
 • 45644 – Kommunikation og kulturforståelse
 • 45870 – Sundhed for erhvervschauffører
 • 45917 – Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
 • 46493 – Konflikthåndtering
 • 46494 – Rutebilkørsel udbud
 • 47124 – Energi. kørsel – person, m. low fidelity simulator
 • 47632 – Den personlige uddannelses- og jobplan
 • 47668 – Grundlæggende faglig regning
 • 47669 – Grundlæggende faglig matematik
 • 47670 – Faglig læsning
 • 47671 – Faglig skrivning
 • 47874 – Introduktion til offentlig servicetrafik
 • 47961 – Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører
 • 48012 – Instruktører og elever i praktikcentret
 • 48013 – Mål og læring i praktikcentret
 • 48049 – Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
 • 48050 – Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
 • 48104 – Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.
 • 48105 – Befordring af fysisk handicappede passagerer
 • 48206 – Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik
 • 48465 – Køreteknik for erhvervschauffører – trin 1
 • 48466 – Køreteknik for erhvervschauffører – ajourføring
 • 48569 – Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
 • 48652 – Kvalifikation til persontransport i mindre køretø

Vi har med aftale om udlagt undervisning med SCANIA Danmark – Driver Academy, derudover mulighed for at tilbyde følgende uddannelser som AMU uddannelser:

 • 48851 – Efteruddannelse for varebilschauffører
 • 48850 – Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
 • 45114 – Kørsel med vogntog, kategori C/E UDLAG
 • 47854 – Godstransport med lastbil UDLAG
 • 48183 – Modulvogntog sammenkobling og regler
 • 47855 – Intensiv grundlæggende kval.uddannelse – lastbil
 • 47857 – Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.
 • 45310 – Lastsikring og stuvning af gods
 • 45075 – Brug af diagramark og kontrolapparat

Du kan læse mere om vores uddannelser under menu punktet uddannelser.