GDPR

Persondata politik

Generelt

Vores persondata politik er simpel, vi værner om dine oplysninger og behandler dine personoplysninger ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og i fuld overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og øvrig lovgivning.

På vores hjemmesider bruger vi kun de mest nødvendige cookies, for nærmere præcisering kan du kontakte vores dataansvarlige.

I forbindelse med tilmelding til uddannelser, foregår via efteruddannelse.dk, og i forbindelse med din uddannelse, vil vi få brug for din adresse, dit navn, dit cpr-nummer, dit telefon nummer, dit kørekort nummer, mv. Disse data er nødvendige for at kunne behandle din tilmelding, prøveafvikling mv.

Al indsamlet data vil blive opbevaret sikkert, samt destrueret så snart relevante myndigheder ikke længere kræver oplysningerne opbevaret.

Skulle du have spørgsmål til hvilke data vi måtte have på dig, kan du kontakte vores dataansvarlige på admin@m-e-k.dk.

Opbevaring

Din data opbevares i fysisk format i et brandsikret skab i den tid relevante myndigheder måtte kræve det. Herefter sikkerheds destrueres dataen.

Data opbevaret digitalt er opbevaret af hhv: Lectio (hvis du er AMU kursist), Køreprøvebooking (Hvis du tager kørekort), TUR teori (Bruger profil for digital undervisning), Køreklar (Bruger profil for digital undervisning) og Færdselsstyrelsen. Samt faktura opbevaret lokalt på skolens computer.

Kommunikation

Al kommunikation der foregår digitalt, indeholdende personfølsomme oplysninger, sendes via vores sikre mail: sikkermail@m-e-k.dk.