Efteruddannelse Gods

Skal du have efteruddannelse til Gods i år?

Hvert 5. år skal man på efteruddannelse efter man har taget sin grunduddannelse. Hos os kan du tage din efteruddannelse til gods chaufføre.

Du kan se vores holdstarter under fanebladet holdstart, EU efteruddannelse. Vi kører primært weekendhold for at du kan passe uddannelsen ind med dit arbejde 🙂

Om efteruddannelsen

Vi er godkendte til at afholde efteruddannelseskurser af Færdselsstyrelsen, en del af Trafik, bygge- og boligstyrelsen, både til varebil, bus og lastbil.

Kontakt os hvis du ønsker at få oprettet et hold med indhold jf Færdselsstyrelsens lister over muligt indhold, vi opretter efteruddannelserne så indholdet er relevant for dig, og uddannelsen passer med hvornår du eller dit firma har tid.

For både Gods og Bus efteruddannelsen gælder, at den er inddelt i 3 dele.

 • 1. del er den obligatoriske del
 • 2. del er den brancherettede del
 • 3. del er den valgfrie del

Den samlede efteruddannelse tager minimum 5 dage, prisen variere afhængig af sammensætningen af kurset, hvorfor det er nødvendigt at kontakte os for pris.

I samarbejde med Scania Danmark – Driver academy, udbyder vi følgende efteruddannelsespakke som AMU hold, samlet varighed er 5 dage

Gods, obligatorisk del,

AMU mål 48660 – Efteruddannelse for godschauffører. Obl.del, 2 dage.

Overordnet mål

Godschauffører opnår uddannelsesbevis jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Varighed

2 dage

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for vejgodstransportområdet.

Mål

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, bestride jobbet som godstransportchauffør jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 20, § 21 og § 22.

Deltageren kan i praksis anvende sin viden om følgende emner:

 • Færdselsregler.
 • Regler for arbejdstid.
 • Køre- og hviletidsregler.
 • Trafiksikkerhed.
 • Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi.
 • Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker.
 • Dansk Førstehjælpsråds uddannelse.
 • Opdatering af førstehjælp ved hjertestop.

Krav

Du skal første kursusdag fremvise et lastbilkørekort erhvervet før den 10.09.2009 eller et chaufføruddannelsesbevis.

Gods, Brancherettet del,

AMU mål: 48611 – Ajourføring for stykgods/distributionschauffører – 2 dage

Overordnet mål

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere – og transportere forskellige typer af stykgods inden for bl.a. distributionskørsel.

Varighed

2 dage

Mål

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere – og transportere forskellige typer af stykgods inden for bl.a. distributionskørsel.

Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:

 • Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr herunder: fremmed truck, medbringertruck og læssebagsmæk
 • Emballageafmærkning, håndtering af relevante transportdokumenter, attester, certifikater, fragtbreve og foranstaltninger ved beskadiget gods
 • Økonomisk ansvar, dokumentation samt retningslinjer for normale – og afvigende transporter
 • Typer af sammenkoblingsmuligheder, herunder modulvogntog og det særligt udpegede vejnet, hvor modulvogntog må køre
 • Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
 • Håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper og vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser
 • Ergonomi – forebyggelse af skader i muskler og led
 • Lastsikring af stykgods, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
 • Kundeservice og konflikthåndtering.

Gods, Valgfri del,

AMU mål: 47961 – Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører – 1 dag

Overordnet mål

På baggrund af kørselserfaring i erhvervskøretøjer beregnet til erhvervsmæssig personbefordring eller erhvervsmæssig vejgodstransport, kan deltageren anvende tillært teori om de faktorer, der påvirker energiforbruget, i praktisk kørsel.

Varighed

1 dag

Mål

-Deltageren kan opnå reduktion i forbruget af brændstof i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel.

-Deltageren kan anvende avanceret måleudstyr.

-Deltageren har kendeskab til de miljø-og sundhedsskadelige stoffer og partikler, der udledes gennem motorens udstødning.

-Deltagerne har viden om, hvilke faktorer, herunder teknisk, fysiske, trafikale og vejrmæssige forhold, som har indflydelse på brændstofforbruget.

Eksamen:

Der er ingen eksamen på efteruddannelsen til gods.

Samlet egenbetaling: kr. 1.040,-

Har du spørgsmål? Kontakt os endelig.

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.