Befordring af bevægelseshæmmede

Vi tilbyder kurser i befordring af bevægelseshæmmede

Vi tilbyder kurser i befordring af bevægelseshæmmede, også kendt som BAB kurser, her på siden kan du læse om vores kurser.

Hos os udbydes BAB1, 2, 3 og 3 plus, som et samlet kursus, 7 dages varighed, med en samlet egenbetaling på kr. 1.456,-.

(Fuldpris kr. 8.509,11 hvis ikke AMU)

Du kan læse nærmere om de enkelte moduler herunder.

BAB1 – Introduktion til offentlig servicetrafik, AMU mål 47874

Overordnet mål

Deltageren kan, på baggrund af sin indsigt i regelsættene for offentlig servicetrafik, agere korrekt som chauffør i denne kørsel.

Varighed

1 dag

Målgruppe

Målgruppen er chauffører, som ønsker indsigt i regelsættene bag offentlig servicetrafik med henblik på at komme til at udføre dette.

Mål

Deltageren har kendskab til lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, samt har viden om regelsættet for offentlig servicetrafik, herunder servicekrav, trafikstyring og ordninger for befordring af borgere med forskellige behov.

Deltageren har kendskab til krav om egen uddannelse og kan agere korrekt som chauffør inden for den offentlige servicetrafik.

Krav

Dansk niveau 2

Eksamen

Undervisningen afsluttes med en skriftlig certifikatprøve.

Egenbetaling på AMU: kr 208,-
Fuldpris: kr 846,95

Link til BAB1 på Uddannelsesguiden.

BAB2 – Kørsel med sygdoms- og alderssvækkede, AMU mål 48104

Overordnet mål

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om forskellige handicap, sygdom og aldring, betjene den handicappedes personlige hjælpeudstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik og gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj.

Varighed

2 dage

Målgruppe

Chauffører der udfører befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer i form af bl.a. offentlig servicetrafik (Flextrafik).

Mål

Deltageren kan med sin viden om forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation.

På baggrund af sin viden om særlige passageres behov for supplerende ilt, kan chaufføren befordre denne gruppe passagerer sikkert og professionelt.

Endelig kan deltageren reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og evt. anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.

Krav

Dansk niveau 2

Eksamen

Undervisningen afsluttes med en skriftlig certifikatprøve.

Egenbetaling på AMU: kr 416,-
Fuldpris: kr 1.955,14

Link til BAB2 på Uddannelsesguiden.

BAB3 – Befordring af fysisk handicappede med liftbil, AMU mål 49974

Varighed

2 dage

Målgruppe

Chauffører der udfører befordring af fysisk handicappede passagerer i bl.a. offentlig servicetrafik (Flekstrafik).

Mål

Deltageren har opnået forståelse for:- At betjene den bevægelseshæmmedes personlige mekaniske hjælpeudstyr- At kunne gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøjer indrettet til befordring af fysisk handicappede passagerer.- Eftersyn og vedligeholdelse af normalt forekommende arbejdsredskaber, herunder f.eks. lift, kørestol og bespændingsudstyr.- At foretage fastspænding af op til to kørestole i køretøjetDeltageren kan:- Anvende korrekt løfte- og bæreteknik- Anvende køretøjets specielle udstyr- Anvende hydraulisk lift i køretøjer- Lifte og bespænde elkørestol eller el-crosser- Anvende normalt forekommende fastspændingsudstyr- Foretage fastspænding af handicappede under hensyntagen til gældende regler for arbejdets udførelse.- Kommunikere med den bevægelseshæmmede på et niveau, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske behov.

Deltageren kan:

  • Deltageren kan gennem teori og praktik anvende og betjene liften og gennemføre en sikker og tryg befordring af kørestolsbrugere.
  • Deltageren kan fastspænde kørestol og bruger korrekt ud fra gældende lovgivning.
  • Deltageren har viden om eftersyn og kontrol af liften og kan anvende korrekt løfte- og bæreteknik samt udføre korrekt kommunikation med den handicappede.

Krav

Dansk niveau 2

Eksamen

Undervisningen afsluttes med en skriftlig og praktisk certifikatprøve.

Egenbetaling på AMU: kr 416,-
Fuldpris: kr 2.853,51

Link til BAB3 på Uddannelsesguiden.

BAB3 plus – Befordring af fysisk handicappede med trappemaskine, AMU mål 49975

Varighed

2 dage

Målgruppe

Chauffører der udfører befordring af fysisk handicappede passagerer i bl.a. offentlig servicetrafik (Flekstrafik).

Mål

Deltageren kan gennem teori og praktik anvende balancerede og ubalancerede trappemaskiner på ligeløbstrapper og drejende trapper. Deltagerne har viden om eftersyn og kontrol af trappemaskine, kan anvende korrekt løfte- og bæreteknik samt udføre korrekt kommunikation med den handicappede.

Deltageren kan:

  • Deltageren har viden om:- Regler for vedligeholdelse og eftersyn af trappemaskiner.
  • Deltageren kan anvende:- Korrekt løfte- og bæreteknik under hensyntagen til egne fysiske evner.- Korrekt kommunikation med den bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til både dennes specielle fysiske og psykiske situation.
  • Deltageren behersker brugen af:- Balancerede og ubalancerede trappemaskiner, med og uden kørestolsbruger, på ligeløbstrapper, drejende trapper eller vindeltrapper samt på repos, ved såvel 1-mands som 2-mands betjening.- Sele ved fastspænding af kørestolsbrugeren.

Krav

Dansk niveau 2

Eksamen

Undervisningen afsluttes med en skriftlig og praktisk certifikatprøve.

Egenbetaling på AMU: kr 416,-
Fuldpris: kr 2.853,51

Link til BAB3 på Uddannelsesguiden.

BAB4 – Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik, AMU mål 49981 (Efteruddannelse BAB)

Varighed

3 dage

Målgruppe

Chauffører der udfører, eller tidligere har udført, offentlig servicetrafik. Deltageren kan lovligt udføre erhvervsmæssig personbefordring i taxi og / eller bus og har gennemført følgende arbejdsmarkedsuddannelser: Introduktion til offentlig servicetrafik og Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer.

Mål

Deltageren kan agere korrekt som chauffør på grundlag af regelsættet om offentlig servicetrafik, servicekrav, trafikstyring og befordring af kunder med forskellige behov. Deltageren kan med sin viden håndtere kunder der tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation, yde førstehjælp som beskrevet i Dansk Førstehjælpsråds Opdatering af førstehjælp for flex-, trafik- og taxichauffører, tage hensyn til kunders særlige handicap, fokusere ergonomisk korrekt på egne arbejdsstillinger, føre køretøjet kundevenligt, kommunikere med forskellige målgrupper og udvise korrekt kundeservice.

Krav

BAB 1 og BAB 2 bevis der skal fornyes

Eksamen

Undervisningen afsluttes med en skriftlig prøve.

Egenbetaling på AMU: kr 624,-
Fuldpris: kr 4.141,51

Link til BAB4 på Uddannelsesguiden.

Har du spørgsmål? Kontakt os endelig.

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.