Befordring af bevægelseshæmmede

Vi tilbyder kurser i befordring af bevægelseshæmmede

Vi tilbyder kurser i befordring af bevægelseshæmmede, også kendt som BAB kurser, her på siden kan du læse om vores kurser.

Hos os udbydes BAB1, 2 og 3 som et samlet kursus, 5 dages varighed, med en samlet egenbetaling på kr. 640,-.

(Fuldpris kr. 5.226,71 hvis ikke AMU)

Du kan læse nærmere om de enkelte moduler herunder.

BAB1 – Introduktion til offentlig servicetrafik, AMU mål 47874

Overordnet mål

Deltageren kan, på baggrund af sin indsigt i regelsættene for offentlig servicetrafik, agere korrekt som chauffør i denne kørsel.

Varighed

1 dag

Målgruppe

Målgruppen er chauffører, som ønsker indsigt i regelsættene bag offentlig servicetrafik med henblik på at komme til at udføre dette.

Mål

Deltageren har kendskab til lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, samt har viden om regelsættet for offentlig servicetrafik, herunder servicekrav, trafikstyring og ordninger for befordring af borgere med forskellige behov.

Deltageren har kendskab til krav om egen uddannelse og kan agere korrekt som chauffør inden for den offentlige servicetrafik.

Krav

Dansk niveau 2

Eksamen

Undervisningen afsluttes med en skriftlig certifikatprøve.

Egenbetaling på AMU: kr 128,-
Fuldpris: kr 789,34

Link til BAB1 på Uddannelsesguiden.

BAB2 – Kørsel med sygdoms- og alderssvækkede, AMU mål 48104

Overordnet mål

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om forskellige handicap, sygdom og aldring, betjene den handicappedes personlige hjælpeudstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik og gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj.

Varighed

2 dage

Målgruppe

Chauffører der udfører befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer i form af bl.a. offentlig servicetrafik (Flextrafik).

Mål

Deltageren kan med sin viden om forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation.

På baggrund af sin viden om særlige passageres behov for supplerende ilt, kan chaufføren befordre denne gruppe passagerer sikkert og professionelt.

Endelig kan deltageren reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og evt. anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.

Krav

Dansk niveau 2

Eksamen

Undervisningen afsluttes med en skriftlig certifikatprøve.

Egenbetaling på AMU: kr 256,-
Fuldpris: kr 1.804,54

Link til BAB2 på Uddannelsesguiden.

BAB3 – Befordring af fysisk handicappede passagerer, AMU mål 49759

Overordnet mål

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om forskellige fysiske handicap betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik samt gennemføre en komfortabel personbefordring i handicapkøretøj.

Varighed

2 dage

Målgruppe

Chauffører der udfører befordring af fysisk handicappede passagerer i bl.a. offentlig servicetrafik (Flekstrafik).

Mål

Deltageren kan gennem teori om forskellige fysiske handicap:

  • Betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, herunder rollator, kørestol mv. jf. leverandørens vejledning og Branchevejledning udgivet af BAR Transport og en gros.
  • Betjene køretøjers specielle udstyr, herunder lift, trappemaskiner og bespændinger mv.
  • Anvende korrekt løfte- og bæreteknik under hensyntagen til egne fysiske evner, reglerne derom og uddannelse i disse teknikker.
  • Gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj indrettet til befordring af fysisk handicappede passagerer.

Deltageren kan:

  • Betjene trappemaskiner med sikkerhed og med både større og mindre passagerer, op og ned ad såvel ligeløbstrapper som drejende trapper samt rundt på repos.
  • Betjene hydraulisk lift i køretøjer med passager i kørestol, under hensyn til passagerens sikkerhed og komfort samt egen sikkerhed.
  • Foretage fastspænding af kørestole og handicappede, korrekt og professionelt, under hensyn til gældende regler for arbejdets udførelse.

Endelig kan deltageren:

Kommunikere med den bevægelseshæmmede på en måde, som både tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation og under hensyntagen til chaufførens ergonomiske udfordringer.

Krav

Dansk niveau 2

Eksamen

Undervisningen afsluttes med en skriftlig og praktisk certifikatprøve.

Egenbetaling på AMU: kr 256,-
Fuldpris: kr 2.632,83

Link til BAB3 på Uddannelsesguiden.

Har du spørgsmål? Kontakt os endelig.

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.